Miło Cię widzieć, Wiosno.

LAS PEŁEN MYŚLI

Czuję wiosnę w słońcu kiedy ogrzewa rano moją twarz. W śpiewie ptaków towarzyszących mi przy kawie. Pierwszych zieleniących się pączkach oraz świadomości, że idą zmiany.

Continue Reading